Tag Archives: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Terminy w prawie pracy

Warto pamiętać o tym, że prawo pracy (oraz postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy), mimo iż jest bardzo korzystne dla pracowników, wprowadza równocześnie bardzo krótki termin dla pracowników na dochodzenie niektórych (bardzo istotnych) roszczeń:

a) Odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę może zostać wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;

b) Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (jak również w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę) – może zostać wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę (albo wygaśnięcia tej umowy);

c) Żądanie nawiązania umowy o pracę – może zostać wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy;

d) Żądanie sprostowania świadectwa pracy – może zostać wniesione do sądu w terminie 7 dni od zawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Terminy te mają charakter swoisty – z jednej strony najbliżej im bowiem do terminów prekluzyjnych, mogą jednak zostać przywrócone przez sąd na podstawie art. 265 § 1 kodeksu pracy, tak jak terminy procesowe.

Reklamy

Możliwość komentowania Terminy w prawie pracy została wyłączona

Filed under Postępowanie sądowe, Prawo pracy